روش نامگذاری BEM

| یکشنبه 15 تیر 1399
سلام، تو دنیا دو نوع برنامه نویس سمت کاربر هست. دسته اول اونایی که همیشه وقتی میخوان نام کلاس ها رو برای استایل دهی انتخ...